POSLANSTVO INŠTITUTA

V razvitem svetu se gospodarske panoge z večjo ali manjšo dinamiko spreminjajo v tehnološko intenzivne, s tem pa postaja ključna tudi integracija tehnologije znotraj tradicionalnih poslovnih funkcij podjetja. To velja ne glede na to ali gre za proizvodno podjetje ali pa v primeru, ko podjetje uporablja različne tehnologije predvsem za zniževanje stroškov drugih aktivnosti oziroma dvig ravni kakovosti svojih storitev. Zahteve po integriranju varstva okolja pa predstavljajo za podjetja še dodaten izziv.

Sodelavci Inštituta za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja EPF že več kot dve desetletji (od 1988) izvajamo temeljne in aplikativne raziskave, prenos znanja in izobraževalno dejavnost v skladu s potrebami specifičnih potreb partnerjev iz gospodarske prakse. Na ta način nudimo strokovno podporo in svetovanje različnim podjetjem in ustanovam. Strokovni profil sodelavcev inštituta je inženirski, toda znanje, ki ga nudimo, ter raziskave, ki jih izvajamo, posegajo na različna funkcijska področja podjetij. Pri tem sodelujemo z drugimi inštituti EPF, kot tudi z raziskovalnimi ter drugimi akademskimi inštitucijami v Sloveniji in v tujini.

Sodelavci Inštituta za tehnologijo smo aktivni na področju znanosti o blagu in tehnologijah, znotraj katerega smiselno povezujemo tehnološke, okoljske in ekonomske vsebine. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo vključuje razvoj polimernih plastičnih materialov, razvoj embalaže, razvoj sodobnih tehnologij, varčevanje z energijo in obnovljive vire energije, gospodarjenje z odpadki ter okoljsko ovrednotenje materialov in proizvodov.

Sodelavci Inštituta za tehnologijo EPF že od ustanovitve aktivno sodelujemo v okviru Mednarodnega združenja za znanost o blagu in tehnologijah - IGWT, vključeni pa smo tudi v številna druga strokovna združenja. Sodelovali smo pri organizaciji oziroma samostojno organizirali več strokovnih in znanstvenih srečanj, tako v nacionalnem kot tudi mednarodnem obsegu. Vsi sodelavci smo vključeni v raziskovalno delo v okviru različnih programskih skupin, o intenzivnem in tvornem sodelovanju pri projektnem in svetovalnem delu pa pričajo številne reference (GIZ Grozd Plasttehnika, Tehnološka platforma NaMat, Konus, Isokon, Surovina, Plutal, Gorenje, Metalplast, Cetis, Uteksol, Geberit-Sanitarna tehnika, Polycom, Snaga Maribor, Mariborska razvojna agencija,  …).

V okviru projektnega in svetovalnega dela Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja EPF ponuja možnosti za celovito optimiranje področja embalaže v podjetjih, tako za proizvajalce kot tudi za uporabnike. Znotraj celovite obravnave področja embalaže še posebej izpostavljamo okoljsko optimiranje embalaže s poudarkom na ekodizajnu in možnostih ponovne uporabe embalaže.

Kot podporo podjetjem za učinkovitejše poslovanje v skladu z načeli trajnostnega razvoja, izvajamo tudi analize obremenjevanja okolja, povezanega s proizvodi in procesi. V ta namen uporabljamo metodo ocenjevanja življenjskega cikla (LCA, tudi ogljični odtis), s katero vrednotimo vplive uporabe materialov in energije na okolje ter identificiramo in ovrednotimo možnosti za zmanjšanje negativnih vplivov na naravno okolje. Na osnovi analize svetujemo o izbiri primernejših materialov (zlasti polimernih materialov), vključno z nabavo, nudimo informacije o tehnološkem razvoju opreme za njihovo predelavo ter svetujemo o možnostih gospodarjenja z odpadki, vključno z reciklažo.

Po dogovoru ponujamo še druge storitve (posvetovanja, seminarji, tečaji, delavnice), ki se vsebinsko navezujejo na navedena področja, pri tem pa se prilagajamo specifičnim potrebam partnerjev.


gumb_domov
Inštitut ta tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor