OSEBJE IN SODELAVCI INŠTITUTA

doc.dr. MATJAŽ DENAC (predstojnik inštituta)

E-pošta:
matjaz.denac@uni-mb.si

Doc. dr. Matjaž Denac je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Zaposlen je kot docent na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predstojnik Inštituta za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja. Pridobljena znanja  je najprej usmerjal v razvoj materialov (plastike), področje raziskav pa je kasneje razširil še na druga področja znanosti o blagu in tehnologijah oz. področja uporabe plastičnih mas. Proučuje razvoj na področju podjetniškega varstva okolja, zlasti v povezavi z okoljskim managementom, LCA, energetiko, trajnostno gradnjo in gospodarjenjem z odpadki. Okoljske vsebine na Ekonomsko-poslovni fakulteti posreduje študentom v okviru dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Je nosilec in izvajalec predmetov Okoljski management, Tehnološki sistemi in varstvo okolja,  sonosilec predmeta Okoljska ekonomika in okoljski management, Tehnološki razvoj in podjetniško varstvo okolja, ter sodeluje pri izvedbi vseh drugih predmetov v okviru Katedre za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja. Ima praktične izkušnje iz gospodarske prakse, na področju te znanstvene discipline pa se aktivno vključuje tako v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru.   

prof.dr. GREGOR RADONJIČ
 
E-pošta:
gregor.radonjic@uni-mb.si

Prof. dr. Gregor Radonjič je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Zaposlen je kot redni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predstojnik Katedre za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja. Področja, s katerimi se aktivno znanstveno in strokovno ukvarja, predstavljajo ocenjevanje vplivov proizvodov na okolje, analize življenjskih ciklov, razvoj embalaže in okoljski menedžment. Študijsko se je med drugim izpopolnjeval na London Metropolitan University, Gospodarski univerzi na Dunaju in na Ekonomski univerzi v Krakovu. Je nosilec in izvajalec predmeta Embalaža na Ekonomsko-poslovni fakulteti ter nosilec več drugih predmetov z vključeno okoljsko problematiko (Ekologija proizvodov, Proizvodi in zagotavljanje kakovosti, Tehnološki management in varstvo okolja, Tehnološke in okoljske inovacije). Je tudi avtor prve slovenske strokovne monografije o embalaži in varstvu okolja (2008) ter slovenski predstavnik v Mednarodnem združenju za znanost o blagu in tehnologijah (IGWT). Za področje metode in analiz LCA se je strokovno izobraževal na Nizozemskem. Je tudi član žirij za podelitev nagrad Oskar za embalažo v okviru sejma INPAK ter Eko-top podjetja Slopak.  

JANEZ POHLEVEN

E-pošta:
janez.pohleven@uni-mb.si

Janez Pohleven, mag.ekon. in posl.ved, dipl.ing.kem.tehnol. je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, bolonjski magistrski študij pa je opravil na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Zaposlen je kot samostojni strokovni delavec na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Ima praktične izkušnje iz gospodarske prakse na področju znanosti o blagu in tehnologijah. Poleg tega na fakulteti opravlja naloge pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom in sodeluje pri investicijah in vzdrževanju objektov fakultete (energetska sanacija objektov).dr. MATEVŽ OBRECHT

E-pošta:
matevz.obrecht@fl.um.si

Dr. Matevž Obrecht je diplomiral na univerzitetnem programu smeri Podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je tudi doktoriral. Zaposlen je kot asistent na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Posveča se raziskovanju s področja trajnostnega razvoja, energetike in varstva okolja in je dobitnik nagrade za prispevek k trajnostnem razvoju Slovenije.Glede na potrebe posameznih projektov sodelujemo tudi z drugimi inštituti znotraj EPF ali strokovnjaki, aktivnimi izven EPF.