LABORATORIJ ZA LCA

Ste že slišali za metodo LCA (Life Cycle Assessment), a ne veste natančno, kaj pomeni, kako se je lotiti in kje so poslovne priložnosti? Ali veste, da je sestavni del vsake analize LCA tudi ogljični odtis?

Z metodo LCA (angl. Life Cycle Assessment) poskušamo oceniti (ovrednotiti) vse vplive na okolje, ki jih v svojem življenjskem ciklu izzove nek proizvod s ciljem, da bi ta proizvod okoljsko optimirali.

Želite razumeti, kako vaši procesi, izdelki in embalaža vplivajo na okolje in kako jih okoljsko optimirati?

Pomagamo vam povezati rezultate LCA pri odločitvah glede razvoja in optimiranja izdelkov.

Metoda LCA je trenutno edina mednarodno standardizirana metoda za ocenjevanje vplivov izdelkov v njihovih življenjskih ciklih.

Analize izvajamo v skladu z mednarodnimi standardi ISO 14040 in ISO 14044.

Ali veste, da bosta analiza vplivov na okolje v življenjskem ciklu in metoda LCA vse bolj postajali osnova za zakonodajne odločitve?

Laboratorij za LCA ima vso potrebno in najbolj kakovostno programsko opremo in podatkovne baze za izvedbo analiz LCA.

Za tovrstne analize (LCA, ogljični odtis) potrebujemo ne le natančne podatke iz podjetja in od dobaviteljev, temveč veliko generičnih podatkov v zvezi s surovinami, materiali, energijo, ravnanjem z odpadki ipd.!

Ti so na voljo v posebnih podatkovnih bazah, kot je npr. Ecoinvent, ki jo imamo na našem inštitutu. 

Poznate omejitve uporabe rezultatov analiz LCA?

Omejitev je kar veliko. Rezultate LCA, ki so nastali z uporabo nelicenčne opreme, je dovoljeno uporabiti le za interno uporabo. Za javno objavo, zlasti za poročanje vladnim službam in v okviru evropskih projektov mora biti LCA izvedena z opremo, ki ima veljavno licenco, s katero je zagotovljen dostop do najnovejših podatkov in s tem omogočena zanesljivost rezultatov. Posedujemo licenčno verzijo programa, kar je pomembno z vidika prezentacije vaših rezultatov pri partnerjih in javnosti v mednarodnem merilu.

V okviru Laboratorija za LCA se ukvarjamo z vrednotenjem vplivov na okolje vaših procesov, izdelkov in embalaže ter kako jih okoljsko optimirati.

Programsko orodje SimaProTM, s katerim razpolagamo, je eden od vodilnih in tehnično najbolj dodelanih programskih orodij za analize LCA, saj omogoča dostop do najkakovostnejših podatkovnih baz, vnašanje specifičnih proizvodnih in drugih podatkov in fleksibilno modeliranje v vseh fazah življenjskega cikla izdelka.

Imamo zelo obsežno zbirko opravljenih LCA analiz in dostop do rezultatov za raznovrstne skupine proizvodov. S takšnimi podatki lahko podjetjem posredujemo informacije v okviru njihove panoge, ki so koristne za uvajanje celovitih okoljskih analiz za proizvode in za primerjavo rezultatov.

Naše reference dokazujejo, da se z analizo LCA ukvarjamo že dalj časa in aktivno spremljamo razvoj metodologije. Prve reference segajo že v 1999.

Po dogovoru izvedemo delavnice za LCA in ogljični odtis tudi v podjetju

Vabimo vas, da nas kontaktirate, da skupaj poiščemo rešitve za vaše podjetje.


Kontakt: prof.dr.Gregor Radonjič


gumb_domov
Inštitut ta tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor