UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO - POSLOVNA FAKULTETA
Razlagova 14
2000 Maribor
Slovenija
Telefon: (02) 22 90 000
Fax: (02) 22 90 217
http://www.epf.uni-mb.si
Inštitut za tehnologijo in
podjetniško varstvo okolja
Predstojnik inštituta
dr. Matjaž Denac
Telefon: (02) 22 90 234
Fax: (02) 22 90 217
E-pošta:
matjaz.denac@uni-mb.si
http://rcum.uni-mb.si/~epfinsteh/
http://itpvo.epf.uni-mb.si