MEDNARODNO ZDRUŽENJE IGWT yigwt_kvadrat_70
Sodelavci Inštituta za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja EPF aktivno sodelujemo v okviru Mednarodnega združenja za znanost o blagu in tehnologijo (angl.: International Society of Commodity Science and Technology), bolj znanega v nemškem jeziku kot Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaft und Technologie (IGWT). Sedež mednarodnega združenja IGWT je v Avstriji in sicer na Wirtschaftsuniversität Wien (angl.: Vienna University of Economics and Business).

Znanost o blagu je interdisciplinarno znanstveno področje, ki vključuje široko paleto naravoslovnih, tehniških in družboslovnih znanj, IGWT pa je edina mednarodna organizacija, ki združuje znanstvenike in strokovnjake s teh področij, delujoče tako v izobraževalno-raziskovalni kot gospodarski sferi. Združuje pa tudi strokovnjake, ki delujejo na področju znanosti o kakovosti. Mreža IGWT je razširjena po vsem svetu, v posameznih državah pa so vzpostavljene tudi nacionalne organizacije, ki jih IGWT povezuje. Nacionalni koordinator v mednarodnem združenju IGWT za Slovenijo je vedno predstavnik Inštituta za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja. V združenje se lahko včlanijo vsi za to zainteresirani. Včlanitev v mednarodno združenje IGWT uredite na našem Inštitutu.

V okviru mednarodnega združenja IGWT izhaja tudi več znanstvenih revij s področja znanosti o blagu in tehnologijah. Članom nacionalnih združenj je omogočen poln dostop do objavljenih besedil. Člani združenja že dalj časa sistematično zbiramo strokovne in znanstvene prispevke z izbranih področij delovanja mednarodnega združenja IGWT. Za podrobnejše informacije in dostop do omejenih vsebin se obrnite na sodelavce Inštituta za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja.

ylogo_gesamt

V času od 2. do 8. septembra 2001 je Inštitut za tehnologijo EPF organiziral 13.simpozij IGWT v Mariboru, ki se ga je udeležilo 249 udeležencev iz 26 držav. Pri tem je šlo za nadaljevanje tradicije prirejanja simpozija, ki so bili v pred tem še na Dunaju (1997), v Pekingu (1995) in v Budimpešti (1993). Znanstveni del simpozija je potekal v osmih plenarnih in postrskih sekcijah, moto simpozija pa je bil 'Znanost o blagu in kakovost v globalni perspektivi. Proizvodi – tehnologija, kakovost in varstvo okolja'. Potrebo po obravnavanju izbrane tematike je narekovalo iskanje različnih pristopov pri oblikovanju novih proizvodov in izboljševanju obstoječih ter njihove distribucije in uporabe za zagotovitev trajnostno sonaravnega razvoja s poudarkom na treh področjih: tehnologiji, kakovosti in varstvu okolja. Širši program simpozija je vključeval naslednja tematska področja:


• tehnologija, tehnološki razvoj in tehnološki management
• splošni vidiki kakovosti, management kakovosti
• kakovost tehničnih in živilskih proizvodov
• kakovost in marketing
• trajnostni razvoj in okoljski management
• oblikovanje okolju primernejših proizvodov
• čistejša proizvodnja
• gospodarjenje z odpadki
yigwt_mali_40

Prispevki, predstavljeni na 13.simpoziju IGWT, so ob javljeni v zborniku simpozija in na CD-ju. Dostopni so v večini slovenskih knjižnic, zainteresirani pa jih lahko dobijo tudi na Inštitutu za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja EPF.