EKODIZAJN EMBALAŽE

Trajnostna oziroma okolju primernejša embalaža postaja dominanten svetovni trend. Uporabniki embalaže (embalerji) bodo vse bolj soočeni z vse strožjimi zakonodajnimi zahtevami ter z dejstvom, da morajo biti njihovi izdelki pakirani v okolju primerni embalaži. Kriteriji, povezani z večjo ali manjšo okoljsko primernostjo, bodo v prihodnje vse pomembnejši dejavnik diferenciacije izdelkov. Jih poznate? Vplivi na okolje so vse bolj tudi vplivi na stroške! Tudi standardi serije ISO 14000 vse bolj intenzivno vključujejo ekodizajn izdelkov.

Znano je, da se v razvojni fazi opredeli v poprečju 70–80 % vseh vplivov na okolje v povezavi z nekim izdelkom in njim pripadajoči stroški. Potem, ko je zaključena glavna zasnova in so določene potrebne proizvodne tehnologije, ostanejo samo še majhne možnosti za izboljševalne ukrepe glede povečevanja učinkovitosti postopkov in zmanjševanja vplivov na okolje. Z ekodizajnom iščemo načine, s katerimi se vplivi izdelkov na okolje zmanjšajo (ali celo odpravijo), še preden se pojavijo. Rezultat sistematičnega pristopa okoljskega oblikovanja naj bi bili takšni izdelki, ki v svojem življenjskem ciklu kar v najmanjši meri obremenjujejo okolje.

Poraja se vprašanje, kako se lotiti oblikovanja oz. načrtovanja, razvoja ter uvajanja okolju primernejše embalaže. Katere kriterije pri tem upoštevati? Na prvi pogled se morda zdi, da je ta problematika preprosta. Toda temu ni tako. Današnje zahteve za embalažo ne pomenijo več le učinkovite zaščite pakiranih izdelkov, ampak postavljajo pred proizvajalce embalaže in uporabnike v vse večji meri nove zahteve v povezavi s trajnostnim razvojem. V podjetjih je še vedno vse prepogosto prisotno razmišljanje, da je sposobnost reciklaže tisti bistveni okoljski vidik. Takšno gledanje je nezadostno in v razvitih ekonomijah že preseženo.

Kako bi ugotovili in argumentirali ali je bolje uporabiti lahko večslojno, a za reciklažo neprimerno embalažo ali tako, za katero je uporabljenega več materiala, ki pa se lažje reciklira? Ali ste prepričani, da je kombinacija osnovnih in pomožnih materialov za vašo embalažo najprimernejša tudi z okoljskega vidika? Ali poznate celovite kriterije in sodobna orodja, s katerimi lahko iščemo prave odgovore na podobna vprašanja?


ekodizajn_15 

Ekodizajn embalaže vključuje različne kriterije in vidike, ki so medsebojno povezani. Sodobni koncepti ekodizajna, ki temelji na celotnem življenjskem ciklu izdelka, so v marsičem spremenili tudi ekodizajn embalaže. Ne glede na to, ali podjetje v celoti samo razvija svojo embalažo ali v sodelovanju z zunanjim partnerjem, je ključno, da se vsi deležniki (vključujoč vodstvo podjetja) zavedajo, katere kriterije je potrebno upoštevati

Ponujamo tri medsebojno povezane nivoje sodelovanja:
• identifikacija okoljskih vplivov v povezavi z vaši izdelkom (embalažo) v celotnem
  življenjskem ciklu
• iskanje rešitev za zmanjševanje in eliminiranje škodljivih vplivov v celotnem življenjskem
  ciklu
• uporaba različnih tehnik in orodij za ekodizajn, vključno z metodo LCA

Skupaj z naročnikom lahko poiščemo rešitve, ki prispevajo k racionalni rabi embalaže in iskanju optimalne embalaže tako z vidika funkcionalnosti kot z vidika minimiranja vpliva na okolje.

Po dogovoru izvedemo delavnice ekodizajna embalaže tudi v podjetju.

Kontakt: prof.dr.Gregor Radonjič 


gumb_domov
Inštitut ta tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor